Hyväkään työntekijöidesi valmennus ei tuota tuloksia? Me tiedämme miksi.

Lue Learning Transferista >
Esimerkkejä asiakkaistamme

Kuinka moni työntekijöistäsi ottaa valmennuksessa oppimansa taidot käyttöön arjessaan?

Otetaanpa esimerkkitilanne: Hyvän konsulttiyrityksen valmennukseen osallistuu kuusi ammattitaitoista ihmistä. Heitä halutaan edelleen kehittää ja antaa valmiuksia vastata paremmin koveneviin haasteisiin. Valmennuspalaute näyttää loistavalta: lähes kaikki ovat innoissaan valmennuksen annista. Mutta kuinka moni heistä lopulta ottaa kurssilla opitut uudet taidot käyttöön arkipäivässään?

Vastaus kuuluu: Vain 15%.

Tutkimukset osoittavat, että vain 15% osallistujista ottaa uudet taidot käyttöön työssään. 70% innostuu asioista ja yrittää vähän aikaa, mutta he palaavat jopa huomaamattaan takaisin vanhoihin tapoihinsa. Loput 15% eivät edes yritä.

Ota enemmän irti koulutuksesta >
Learning Transfer Problem

Ota enemmän irti investoinneistasi valmennukseen!

Mitä todella tapahtuisi, jos saisit enemmän osallistujia viemään valmennuksen asiat arkeen asti. Tai toisin sanottuna, nostettua Learning Transferin tasoa. Saisit paljon enemmän irti investoinnistasi, oli sitten kyse esimiesten, myyjien tai asiakaspalveluhenkilöiden valmennusohjelmasta.

Lue lisää! >

Palvelumme

Autamme sinua suunnittelemaan valmennusprojektin niin, että asiat todella siirtyvät arkeen asti ja pääset kerrankin nauttimaan valmennusohjelmaa seuranneista liiketoiminnan tuloksista! Näillä aloilla olemme erityisen hyviä:

Myyntitaidot

Myynti on sekä matematiikkaa että taidetta. Matematiikkaa on prosessimainen toiminta ja mittarit, taidetta on myyjän taidot viedä myyntiprojektit aikaisesta vaiheesta aina tyytyväiseen asiakaskokemukseen asti.

Lue lisää >

Myynnin johtaminen

Yrityksillä on luonnollisesti strategian viitoittamat tavoitteet. Näistä tavoitteista pitää juontaa myynnin tavoitteet. Tavoitteet tulee olla yksikkö- ja myyjäkohtaisia. Olennaista on myös määritellä tapa johtaa myyntiä.

Lue lisää >

Myynnin prosessit

Myynnin johtamisen lisäksi pitää olla yhtenäinen tapa toimia myynnissä. Tätä kuvaa myynnin prosessi eri vaiheineen. Jokaisen vaiheen kohdalla tulee kuvata myyjän päätehtävät ja työkalut tehtävien suorittamiseen.

Lue lisää >

Johtaminen / Leadership

Johtaminen on hyvin vaikeaa, varsinkin ihmisten johtaminen. Miten esimies jakaa aikansa ja voimansa asiantuntijuuden, asioiden johtamisen ja ihmisten johtamisen välillä?

Lue lisää >

”Reman jatkuvan oppimisen lähestymistapa on todella tehokas. Kaikkein arvokkain osa prosessia on ollut oppimisen jalkauttaminen (oikeiden välineiden kanssa) valmennuksien jälkeen. Fokuksen pitäminen käyttäytymisen muutoksessa pelkän teorian opettamisen sijaan on myös ollut hyvin tehokas toimintatapa.”

Mauro Carobene Chief Commercial Officer, Comptel Oyj