Myynnin johtaminen

< Takaisin palveluihin

Yrityksillä on luonnollisesti strategian viitoittamat tavoitteet. Näistä tavoitteista pitää juontaa myynnin tavoitteet. Tavoitteet tulee olla yksikkö- ja myyjäkohtaisia. Myynnin tavoitteita voi olla euromääräisten tavoitteiden lisäksi esimerkiksi keskikaupan kasvattaminen tai myynnin tehokkuuden parantaminen nopeuttamalla myyntisykliä.

Olennaista on myös määritellä tapa johtaa myyntiä.
Tähän kuuluu mm. myynninkokoukset vakioagendan mukaan, myyjäkohtaiset säännölliset one-to-one coachaus-palaverit, tapa ja muoto raportoida ja ennustaa myyntiä.

”Rema on auttanut meitä rakentamaan ratkaisumyynninprosessimme ja terävöittämään meidän systemaattista myyntityötä. Tämä on auttanut meitä voittamaan markkinaosuutta vaikeassa markkinatilanteessa.”

Saija Heikinheimo Sales Director, A-lehdet Oy