Myynnin prosessit

< Takaisin palveluihin

Myynnin johtamisen lisäksi pitää olla yhtenäinen ja sovittu tapa toimia myynnissä. Tätä kuvaa mahdollisimman yksinkertainen myynnin prosessi eri vaiheineen.
Jokaisen vaiheen kohdalla tulee kuvata myyjän päätehtävät ja työkalut tehtävien suorittamiseen.

Myyntiprosessi pitää perustua asiakkaan ostoprosessiin ja yrityksen haluamaan tapaan toimia tehokkaasti myynnissä. Ratkaisumyynnin prosessi on pidempi ja monivaiheisempi kuin tuotemyynnin nopea ja tehokas prosessi.
Hyvään prosessiin kuuluvat myös mittarit, ei pelkästään lopputulosta mittaava euromittari vaan esimerkiksi prosessin alkuvaiheen potentiaalisten asiakkaiden määrää kuvaava mittari.

Hyvä CRM-työkalu tukee myynnin prosessin toteuttamista ja toimii myös olennaisten tietojen tallennuksen ja jakamisen työkaluna.

Jos myyntiprosessia ei ole kuvattuna on myynninjohdon vaikeaa johtaa myyjien suoritusta kohti tavoitteita ja tarvittaessa puuttua alisuorittamiseen.

”Reman nykyaikaiset työkalut auttavat valmennusaiheiden arkeen viennissä tehokkaasti.”

Kati Juntunen Ketjujohtaja, Kookenkä